Επικοινωνία

Επικ. Καθ. Ελένη Κουστριάβα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη

2310891333

elkous@uom.edu.gr

ΕταίροςΕπιστημονικός ΥπεύθυνοςEmail
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕλλάδαΓεώργιος Κουρουπέτρογλουkoupe@di.uoa.gr
Πανεπιστήμιο Johannes Kepler, ΑυστρίαValentin Salinasvalentin.salinas_lopez@jku.at
Πανεπιστήμιο Blida 2, ΑλγερίαImane Ouahibouahibimane9@gmail.com
Πανεπιστήμιο Mouloud Mammeri της Tizi-Ouzou, ΑλγερίαMalik Makhloufmalikmakhlouf2017@yahoo.com
Πανεπιστήμιο του Abou Bekr Belkaid Tlemcen, ΑλγερίαMourtada Benazzouzmourtada_benazzouz@hotmail.com
Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας του Οράν, ΑλγερίαAmine Bouziane Hammouvrrelex.usto@gmail.com
Πανεπιστήμιο Abdelmalek Essaadi, ΜαρόκοMohammed L’bachir El Kbiachm.elkbiach@gmail.com
Πανεπιστήμιο Cadi Ayyad, ΜαρόκοKhalid Berradaberrada@uca.ma
Πανεπιστήμιο Ibn Tofail, ΜαρόκοKarima Selmaouikarima_selmaoui@yahoo.fr
Πανεπιστήμιο του Mohammed V στο Ραμπάτ, ΜαρόκοAli Idriidri.ali123@gmail.com
Πανεπιστήμιο της Sfax, ΤυνησίαSami Kammounsamy.kammoun@gmail.com
Πανεπιστήμιο της Sousse, ΤυνησίαLilia Chenittil.cheniti@coselearn.org
Πανεπιστήμιο της Τύνιδας El Manar, ΤυνησίαYoussef Ben Othmanyoussef.benothman@utm.tn
[ninja_form id=1]