Δημόσια Παραδοτέα

Φάση προετοιμασίας

Φάση ανάπτυξης

Φάση διάδοσης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

E. Koustriava, K. Papadopoulos, K. Charitakis, V. Salinas, K. Miesenberger, G. Kouroupetroglou, A. Pino (2020) “Including Students with Disabilities in Distance Education” in “Future Perspectives of AT, eAccessibility and eInclusion”, ICCHP Open Access Compendium, pp. 153-157, Sept. 2020, ISBN: 978-3-9504630-2-6

V. Salinas, K. Miesenberger, A. Petz, G. Kouroupetroglou, E. Koustriava, K. Papadopoulos, A. Pino (2020) “How to Select an Accessible Learning Management System for Distance Education” in “Future Perspectives of AT, eAccessibility and eInclusion”, ICCHP Open Access Compendium, pp. 159-165 Sept. 2020, ISBN: 978-3-9504630-2-6

back to top